MINUN ÄMPEELLÄ ON MERKITYSTÄ TÄSSÄ YHTEISKUNNASSA

Mielipiteellä on muutes väliä tässä yhteiskunnassa. Kansalaisten
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien takaaminen ovat keskeinen osa demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Lasten ja nuorten osallisuudesta on pidettävä erityisesti huolta ja kannettava vastuuta siitä. YK:n lapsen oikeuksien sopimus turvaa lapsille oikeuden osallisuuteen.
Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja heidän näkemyksensä on otettava vakavasti. Lapsilla on oikeus osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon.
Erilaisia demokratiaan, osallistumis- ja vaikuttamiskeinoihin liittyviä tietoja ja taitoja voidaan opetella jo päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa monilla eri tasoilla. Mitä pienemmistä lapsista on kysymys, sitä tärkeämpää on, että näiden taitojen harjoittelu aloitetaan lapsen lähiympäristön vuorovaikutussuhteissa. Nuorten ja aikuisten kanssa on olennaista ulottaa vaikuttamismahdollisuuksien pohdinta myös ajankohtaisiin globaalikysymyksiin.

Tavoitteena on , että jokainen löytäisi itsestään aktiivisen toimijan, joka pyrkii vaikuttamaan itselleen tärkeisiin yhteiskunnallisiin virallisten kanavien kautta, joita ovat mm.
äänestäminen, kansalaisaloite, kansalaisjärjestöt ja poliittisen järjestöt. Onnistunut osallisuus ei ole vain yksittäinen projekti, vaan jatkuva prosessi, joka edistää osallisuuden toimintakulttuurin rakentumista. Osallisuuden edistäminen lähtee meistä jokaisesta itsestämme. Jokaisella ihmisellä on tarve kuulua johonkin ryhmään tai yhteisöön ja tulla hyväksytyksi. Osallisuutta voidaan kuvata tunteena kuulua johonkin ja tietoisuutta siitä, että voi osallistua ja tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on.

Sinun äänesi on tärkeä kevään eduskuntavaaleissa.

Keskustanaisten Kainuun piiri ry
Pj.Minna Leinonen

EtusivuAjankohtaistaKannanototMINUN ÄMPEELLÄ ON MERKITYSTÄ TÄSSÄ YHTEISKUNNASSA