Riittääkö tavallinen ehdokas?

Suomessa ponnistetaan ensimmäisiin aluevaaleihin. Sote -uudistuksessa Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirtyy vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Puolueet ovat etsineet ehdokkaitaan aluevaaleihin pitkin syksyä. Etsintä on tuottanut tulosta ja lehtitietojen mukaan esimerkiksi Pohjois-Savossa kaikkiaan 546 ehdokasta eri puolueista kamppailee 69 paikasta valtuustossa, jolla on ylin päätösvalta Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Ehdokaslistoille on saatu tavallisia työssäkäyviä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia, pelastusalan ammattilaisia, kunta- ja maakuntapoliitikkoja sekä kansanedustajia. Pahoitteluni, jos joku unohtui.

Mikä sitten on riittävä meriitti, jolla ehdokas voi päästä läpi? Siitä on jo riittänyt spekulointia suuntaan, jos toiseenkin. Isommissa kaupungeissa on enemmän äänestäjiä ja he pääsääntöisesti äänestävät oman paikkakuntansa ehdokkaita. Kun mietin pieniä paikkakuntia, joissa äänestäjiä on vähän ja ehdokkaita kuitenkin useita, äänet jakautuvat sielläkin oman kunnan ehdokkaiden kesken. Vai olisiko kuitenkin niin, että lähikaupungissa ehdolla oleva, monesta tunnettu ehdokas onnistuu saamaan myös pienen kunnan ääniä? Äänestysalueena on kuitenkin koko Pohjois-Savo! Se tarkoittaa, että yläsavolainen voi äänestää, vaikka rautalampilaista tai kaavilaista ehdokasta ja tietenkin päinvastoin.

Puolueilla on aluevaaleissa omat vaaliohjelmansa ja niiden teemojen kautta ehdokkaat tuovat esille omat mielipiteensä ja ajatuksensa tulevista palveluista. Itsestä näyttää vielä siltä, että SOTE -asiat nostavat päätään ja esimerkiksi pelastustoimi ja ensihoito jäävät keskusteluissa seuraavaan vaunuun. Edelliset ovat varmasti ne tärkeimmät perusasiat, joihin liittyy 12 000 ammattilaisen työpanos. Mutta mukana seuraa myös näihin liittyvät tukipalvelut. Niihin kuuluvat muun muassa toimisto- ja hallintopalvelut, ruokahuolto, siivous, atk, laitehuolto sekä tekniset palvelut, nämä olisi saatava jatkuviksi, toimiviksi palveluiksi hyvinvointialueen tullessa. Tukipalveluita tekemässä on ollut tavallisia ihmisiä työntekijöinä, yrittäjinä tai järjestöissä toimimassa. Ovathan he jatkossakin – vai mistä asti palvelut tuotetaan?

Pohjos-Savossa toimii myös väliaikainen valmistelutoimielin eli Vate -ryhmä, jossa tulevan hyvinvointialueen asioita valmistellaan ja niiden toimivuutta tarkastellaan sekä palveluja nivotaan yhteen, myös tukipalveluiden osalta. Vate vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluista, kunnes aluevaltuusto ja -hallitus on valittu.

Mietittävänä on monta rajapintaa vai oliko se yhdyspintaa, jolla tarkoitetaan toisiinsa kiinteästi liittyvien palveluiden yhteyttä ja yhteistyötarpeita muun muassa kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Esimerkiksi perusopetus kuuluu kunnille, mutta oppilashuolto on hyvinvointialueen vastuulla. Niitä yhdyspintoja riittää runsaasti.

Mutta nyt vaalityötä tekemään, jotta ääniä tulee. Tavallisella työssäkäyvällä ehdokkaalla on työajat, joita ei noin vain muutella vaalitilaisuuksien järjestämiseksi keskellä arkipäivää. Viikonloput toki kannattaa kiertää toreilla ja eri paikkakuntien aluevaalitilaisuuksissa – mikäli koronapandemian asettamat rajoitukset sen sallivat. Muuta elämäähän ei siihen kuukauteen tarvitse mahtuakaan, JOS olet oikeasti mukana. Vaan ehdokkaat ovat erilaisissa elämäntilanteissa. Koti ja perhe töiden lisäksi, sekä mahdolliset lapset ja lapsenlapset jaksavat kyllä kuukauden odottaa sitä tavallista ehdokasta. Mutta jaksavatko he odottaa ehdokasta, joka on jo valittu viiteen eri luottamushenkilöpaikkaan? Miten aika riittää ja pystyykö keskittymään kaikkeen?

Ehdokkaat keräävät ääniä puolueensa yhteiseen laariin ja siitä äänimäärän mukaan paikkajärjestys määräytyy niin jokaiselle puolueelle kuin sen ehdokkaalle. Uudistuksessa halutaan vahvistaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä ja alueensa päätöksentekoon. Tämä päätöksenteko alkaa siitä, miten aluevaltuustopaikat jakautuvat ehdokkaiden kesken – miten sinä valitset? Kuka päättää sinun alueesi sote- ja pelastustoimen asioista? Kaikki riippuu nyt sinusta ja vain äänestämällä voit vaikuttaa – muista äänestää!!

PS. Pitäisi muistaa varata itselle se hammaslääkäriaikakin?

Helena Kainulainen

Kirjoittaja on esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettaja, maatalon emäntä ja riittävän tavallinen Pohjois-Savon aluevaaliehdokas Sonkajärveltä.

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiRiittääkö tavallinen ehdokas?