Kohti vaaleja

On aika valmistautua kunnallisvaaleihin ja miettiä, miten maksimoidaan puolueen vaalimenestys.

Naiset äänestävät aktiivisesti nimenomaan kunnallisvaaleissa. Viime eduskuntavaalien tuloksessa ja naiskansanedustajiemme määrässä näkyi ehkä se, että jotkut naiset kokevat keskustan miesvaltaisena puolueena. Prosentteina keskustalaisten naiskansanedustajien määrä on 28,6, miesten peräti 71,4. Naisten osuus kaikkien puolueiden kansanedustajista on 41,5 %, miesten 58,5 %.

Naisten osuus keskustan kannattajina pitää saada nousemaan, jotta puolueen kannatus kasvaa. Uskon sen tapahtuvan, jos naisten roolia puolueessa, sen imagossa ja politiikan sisällössä voimistetaan.

Yleensä naisehdokkaat menestyvät parhaiten kaupungeissa ja eteläisessä Suomessa. Keskustalaisten ehdokkaiden kannalta tilanne on haastava. Perinteisesti kaupungeissa menestyminen on ollut hankalaa ja maaseudulla taas naisen äänestäminen on yleisesti ollut heikompaa. Onkin mietittävä uusia keinoja, miten puolue saa yleispuolueimagonsa lyötyä läpi kaupunkilaisten naisten keskuudessa ja naiset maaseudulla äänestämään naista.

Naisten roolit politiikassa ovat monimuotoisia. Joku viihtyy taustavaikuttajana, joku organisoijana, joku henkisenä tukena. Moni nainen on ahkera politiikan monityöläinen, työtä tehdään vuosi toisensa jälkeen, ilman ihmeempiä huomioimisia. He jäävät usein pimentoon, kun vaalien voittajat ovat kameroiden edessä.

Jos heitä ei olisi, vaalien voittajia olisi huomattavasti vähemmän ja mahdollisesti voittajat olisivat niitä, joilla jo on poliittinen status tai vaaleihin käytettävä varallisuus on normaalia huomattavasti korkeampi. Ilman taustalla ahkeroivia naisia, meillä olisi päättäjinä vähemmän naisia.

Naisjärjestöjen rooli naisten aktivoimisessa on tärkeä, sillä naisille voi olla korkea kynnys osallistua politiikkaan. Tutkimusten mukaan naisten luottamus omiin poliittisiin vaikutusmahdollisuuksiinsa on matalampi kuin miesten.

Yksi merkittävä tekijä naisen menestymisessä vaaleissa on ehdokasasettelu ja naisehdokkaiden osuus kokonaismäärästä. Miehiä on perinteisesti asetettu enemmän ehdokkaiksi kuin naisia, mikä vaikuttaa siihen, miten monta naista valitaan tehtäviin.

Jos erilaisia, eri ikäisiä ja eri taustan omaavia naisia ei puolueen listoilta vaaleissa löydy, ääni naiselle annetaan jollekin toiselle puolueelle. Ehdokasasettelu on siksi äärettömän tärkeää. Sukupuolten on oltava tasa-arvoisesti edustettuina.

On tärkeä hetki kysyä naisten mielipidettä ja toimia siten, että naisen ääni kuuluu puolueessa ja käytännön päätöksenteossa.

Annina Ruottu
Suomen Keskustanaisten varapuheenjohtaja