Ylä-Savon Keskustanaisten julkilausuma 29.4.2017 10.5.2017

Kuntavaaleissa Keskustan ehdokkaista 40% oli naisia, joista valtuustoihin tuli valituksi 36%. Tulos oli prosentin parempi kuin vuoden 2012 kuntavaaleissa, muttei silti riittävä. Keskustan on onnistuttava vuoden 2018 maakuntavaalien ehdokasasettelussa. Tavoitteena on, että puolet kaikista ehdokkaista on naisia. Sillä vain sitä kautta naisten osallisuus päätöksenteossa lisääntyy. Tulevaisuus on nähtävä naisen silmin!

 

Ylä-Savon Keskustanaisten piiri on huolissaan Keskustan alhaisesta kannatuksesta suurkaupungeissa. Jotta Keskusta pystyy jatkossakin olemaan keskeinen poliittinen toimija valtakunnan tasolla, on puolueen kehitettävä ja panostettava kaupunkipolitiikkaansa. Keskustalaisia aatteita, arvoja ja vastuullista päätöksentekoa on tuotava esiin ja sanoitettava niin, että sanomamme tavoittaa myös kaupunkienkin asukkaita. Menestys kaupungeissa vaatii myös nykyistä voimakkaampaa taloudellista panostusta vaaleissa.

 

Keskustajohtoinen hallitus on toteuttanut vastuullista politiikkaa. Sen osoittaa se, ettei puoliväliriihessä tehty leikkauksia vaan tuettiin perheitä, työllisyyttä ja turvallisuutta. Näistä esimerkkeinä päivähoitomaksujen pieneneminen ja perheellisten opiskelijoiden huoltajakorotus.  Tämän lisäksi työllisyyden kannustinloukkuja puretaan ja poliisin sekä rajavartioston määrärahoja lisätään. Nämä päätökset lisäävät sosiaalista hyvinvointia ja torjuvat eriarvoistumista. Nämä asiat koskettavat kaikkia suomalaisia niin maalla kuin kaupungeissa.

blog comments powered by Disqus

Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

Kerttu.jpg

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa