Uutisia

9.1.2014 Jyväskylän Keskustanaisten kannanotto

KANNANOTTO

Jyväskylän keskustanaiset haluavat muistuttaa Jyväskylän päättäjiä siitä, että Keskustan tehtävänä on pitää huolta koko Jyväskylän alueen asukkaiden palvelujen saannista ja arjen sujumisesta. Keskustalaisuuden hengessä asumisen ja elämisen pitäisi olla mahdollista koko kunnan alueella ja palvelujen tarjolla siellä missä ihmisiä on eikä vain keskitetysti kaupunkikeskuksessa. Kunnan palvelupisteiden hajauttaminen ja yhteispalvelupisteiden perustaminen eri puolille Jyväskylää on yksi vaihtoehto parantaa lähipalvelujen saantia koko kunnan alueella. Keskustalaisten päättäjien velvollisuus on huolehtia kaikilla päätöksenteon tasoilla tasapuolisesta asukkaiden kohtelusta ja palveluiden saannista asuinpaikasta riippumatta.

Osallistu


Kerttu.jpg

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa