Etelä-Savon Keskustanaiset: Suomesta lapsiystävällinen maa

28.11.2018

Sosiaaliturvaa on lähdettävä nopeasti valmistelemaan. Keskustanaisten Etelä-Savon piiri on huolestunut lapsiperheköyhyydestä. Köyhyys koskettaa jopa 100 000 lasta. Köyhyyden taustalla saattaa olla esimerkiksi vanhempien työttömyys, pätkä- ja osa-aikatyö, pitkäaikaissairaus, matalapalkkaisuus tai työkyvyttömyys. Pitkäaikainen köyhyys johtaa usein myös huono-osaisuuden ylisukupolvistumiseen.

Sosiaaliturvaa on lähdettävä nopeasti valmistelemaan. Keskustanaisten Etelä-Savon piiri on huolestunut lapsiperheköyhyydestä. Köyhyys koskettaa jopa 100 000 lasta. Köyhyyden taustalla saattaa olla esimerkiksi vanhempien työttömyys, pätkä- ja osa-aikatyö, pitkäaikaissairaus, matalapalkkaisuus tai työkyvyttömyys. Pitkäaikainen köyhyys johtaa usein myös huono-osaisuuden ylisukupolvistumiseen. Keskustanaiset pitävät tärkeänä taloudellisessa ahdingossa olevien perheiden tukemista ja eriarvoisuuden lieventämistä. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on tärkeää, että perheillä on kohtuullinen elintaso. 

 

Toinen lapsiperheitä koskeva uudistusta odottava kokonaisuus on perhevapaat. Suomen laskevaa syntyvyyttä eivät ole auttaneet olemassa olevat päivähoito- ja perhepalvelut. Väestöliiton selvitysten mukaan julkiset palvelut tai taloudellinen epävarmuus ei kuitenkaan selitä Suomen laskevia syntyvyystilastoja. Vapaaehtoinen lapsettomuus ja kulttuurillinen murros pitävät sisällään hyvin monitahoisia taustatekijöitä nykyiselle kehitykselle. Työelämän muuttuminen, perheiden erilaisuus ja yksilölliset valinnat osoittavat nykymallin jäykäksi.

 

Perhevapaauudistusta tulee kehittää siten, että se lisää työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa. Uudistuksen lähtökohtana tulee olla pidemmät ansiosidonnaiseen tuloon perustuvat vanhempainvapaat, joustomahdollisuudet sekä isälle korvamerkityn vapaan kasvattaminen.

 

Etelä-Savon keskustanaisten puheenjohtajana jatkaa Seija Kuikka Mikkelistä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Maritta Mynttinen Hirvensalmelta. Johtokuntaan valittiin Ansa Riikonen Kangasniemeltä, Elisa Hänninen Juvalta, Anne Jäderholm Pieksämäeltä, Anni Panula-Ontto-Suuronen ja Arja Seppänen Mikkelistä, Outi Kiesilä Hirvensalmelta ja Riitta Savikurki Pertunmaalta.


Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

kerttu.png

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa