Elsi Katainen jättää keskus­ta­naisten puheen­joh­ta­juuden


25.4.2017
Kansa­ne­dus­taja Elsi Katainen jättää kesäkuussa Suomen Keskus­ta­naisten puheen­joh­ta­juuden. Katainen on ollut keskus­ta­naisten johdossa vuodesta 2003 lähtien ja puheen­joh­ta­jana vuodesta 2011. Katainen kokee 14 vuoden aikana antaneensa nais­jär­jes­tölle aikamoisen siivun aikaa, työtä ja tarmoaan ja saanut paljon myös itse.

– Verkostot ovat laajentuneet, ymmärrys tasa-arvon tärkeydestä on syventynyt ja mahdollisuus paneutua muun muassa perhe- ja työmarkkina-asioihin on ollut innostavaa.

– Koen olleeni läsnäoleva puheenjohtaja naisille mutta myös puolu­e­joh­dolle ja edus­kun­ta­ryh­mälle. Hanketoiminta piireissä on lisääntynyt ja järjestön talous on nyt kunnossa.

Elsi Katainen valittiin vuonna 2011 keskus­ta­naisten puheen­joh­ta­jaksi euro­par­la­men­taa­rikko Anneli Jäätteenmäenjälkeen. Puheen­joh­ta­juu­desta luopuminen tuntuu Kataisen mukaan nyt luontevalta ratkaisulta. Aika naisjärjestön johdossa on ollut antoisa, mutta nyt järjestö ja hän itse kaipaavat molemmat uusia tuulia. Elsi Kataisella itsellään kysymys on myös ajankäytöstä. Hänet valittiin kunta­vaa­leissa viidennelle kaudelle Pielaveden kunnan­val­tuus­toon. Kolmannen kauden kansa­ne­dus­taja on myös maakun­ta­hal­li­tuksen jäsen ja keskustan edus­kun­ta­ryhmän vara­pu­heen­joh­taja.

– Järjestölle johdon vaihtuminen on aina uusi mahdollisuus. Toivonkin hyvää kisaa ja että johtotehtävät kiinnostavat mahdol­li­simman monia henkilöitä.

Kataisen seuraaja valitaan edus­ta­ja­ko­kouk­sessa, joka pidetään 10.–11. kesäkuuta Lahdessa.

blog comments powered by Disqus

Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

Kerttu.jpg

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa