Eija-Riitta Niinikoski: Suuria odotuksia

24.4.2015

Kevään 2015 eduskuntavaalien tulos kertoo suuresta muutoksen toiveesta. Vaalityön aikana tuli selväksi, että korjattavaa on paljon. Yhden tulonsaajan perheet odottavat helpotusta arkeen, nuorten työttömien määrä on liian suuri, maatalousyrittäjät uupuvat talouden, valvonnan ja byrokratian paineessa, tiet ovat huonossa kunnossa, työn vastaanottaminen ei ole kaikille houkuttelevaa, ikääntyneiden syrjäytyminen on kasvanut, pienten yritysten kasvua hidastaa viennin tuen puute. Tämäkö on kotimaamme tilanne?

On se toki muutakin. Kehittämisideoita ja orastavaa toiveikkuutta, tulevaisuuden suunnitelmia ja rohkeita ratkaisuja on näkyvissä eri puolilla maata. Nuorten innostumista yrittäjyydestä, kisaamista osaamisessa ja taidoissa, vapaaehtoisten tukea monissa erilaisissa elämäntilanteissa. Pitkäaikaistyöttömien elämän järjestymistä, palvelevaa asennetta hallinnossa. Tätä kaikkea meidän tulee vahvistaa. On saatava aikaan todellinen muutos.

”Uusien työpaikkojen luominen vaatii aina pääomia ja edellyttää myös yrittäjärohkeutta. Yrittäjärohkeutta, sellaista kuin on ollut uudisasukkailla.” Kerttu Saalasti oli 1950-luvun puolivälissä sitä mieltä, että yrittäjämielen kasvattamisen tulee olla koko kansan yhteinen pyrkimys. Yrittäjyyttä piti hänen mielestään opettaa kotona, koulussa, yliopistoissa ja vapaassa kansansivistyksessä. Siinä on hyvä neuvo tänäänkin.

Kaikki lähtee luottamuksesta. Keskusta on saanut kansalta valtakirjan, joka velvoittaa. Valtakirjan, jonka varassa tehdään työtä Suomen kuntoon saamiseksi. Tähän työhön tarvitaan jokaista. Pääministeri, valtioneuvosto, kansanedustajat tekevät oman osansa. Jokainen meistä voi myös edistää muutosta parempaan. Työtä tekemällä ja työn tekemistä edistämällä rakennamme valoisampaa tulevaisuutta, vastaamme suuriin odotuksiin.

Eija-Riitta Niinikoski, Keskustanaisten hallituksen jäsen, Pohjois-Pohjanmaa, Nivala

Anniina Sippola


 
blog comments powered by Disqus

Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

Kerttu.jpg

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa