2015-06-07 09.46.50.jpg

Suomen Keskustanaiset ry:n 36. varsinainen EDUSTAJAKOKOUS Lahdessa 10.-11.6.2017

Suomen Keskustanaiset ry:n 36. sääntömääräinen edustajakokous järjestetään 10.-11.62017 Lahdessa. Kokouspaikkana toimii Wanha Teatteri (koulutuskeskus Salpaus).

Keskustanaiset päättävät kokouksessaan muun muassa järjestön poliittisesta ja järjestöllisestä ohjelmasta vuosille 2017-2019, käsittelevät jäsenyhdistysten tekemät aloitteet, valitsevat Keskustanaisten valtuuston sekä järjestön puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Edustajakokousaloitteet on jätettävä 31.3.2017 mennessä Keskustanaisten pääsihteeri Kirsi Marttiselle, mieluiten sähköisesti: kirsi.marttinen@keskusta.fi tai postitse: Suomen Keskustanaiset ry./Aloitteet, Apollonkatu 11 A, 00100 Helsinki.

Edustajakokouksen valiokunnat ovat edellisten vuosien tapaan järjestövaliokunta (toiminta ja talous sekä järjestölliset aloitteet), ohjelmavaliokunta (periaatteellinen toiminta ja poliittiset aloitteet), menettelytapavaliokunta (valtakirjojen tarkastus ja menettelytapoja koskevat asiat) sekä kannanottovaliokunta (valmistelee kokouksen kannanotot).

Piirit hoitavat edustajakokouksen majoitukset keskitetysti 30.4.2017 mennessä Päijät-Hämeen Keskustanaisten toiminnanjohtaja Jaana Niemelle: jaana.niemi@keskusta.fi.


 Puheenjohtajisto.jpg

Seinäjoen edustajakokouksessa vuonna 2015 kansanedustaja Elsi Katainen (kesk.) Pielavedeltä valittiin yksimielisesti jatkamaan järjestön puheenjohtajana. Varapuheenjohtajiksi valittiin lasten erikoissairaanhoitaja, maatalousyrittäjä Sari Palmu (vas.) Alajärveltä ja politiikan tutkija, filosofian tohtori Annina Ruottu Liedosta.

 

Tutustu Seinäjoen edustajakokouksen hyväksymiin dokumentteihin alla.

Edustajakokouksen hyväksymät dokumentit

Osallistu

kehrä nettisivuille.png

KOL_logo.jpg

KENU_logo.jpg

Kerttu.jpg

Nytkis.jpg

Keskustanaiset verkossa